hosting menu left
hosting menu right

top of hosting header
hosting plan ico 1
hosting plan ico 2
hosting plan ico 3


bottom of hosting header
website hosting main area top
Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 
Start O NAS
O NAS
METRYCZKA SZKOŁY PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 29 października 2010 00:00

 

Sejmowa ustawa o systemie oświaty z dnia 25 lipca 1998 roku wprowadziła w naszym kraju trzyetapowy system edukacji: 6 -letnia szkoła podstawowa, 3 -letnie gimnazjum i 3 -letnie liceum lub technikum albo 2 -letnia szkoła zawodowa. W gminie Krasnosielc utworzono Publiczne Gimnazjum w Krasnosielcu. Rada Gminy ogłosiła konkurs na dyrektora i w jego wyniku od 1 września 1999 roku dyrektorem gimnazjum został p. Mirosław Chodkowski.

Uchwałą Rady Gminy w 2008r. utworzono Zespół Szkół w Krasnosielcu, w którego skład wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II. Od 2008 roku dyrektorem Zespołu Szkół jest p. Andrzej Maluchnik, a jego zastępcy to p. Anna Kardaś.

Gimnazjum dzieli budynek wspólnie ze szkołą podstawową. Część budynku zajęta przez gimnazjum to drugie piętro (9 izb lekcyjnych). Lekcje wychowania fizycznego odbywają się we wspólnej ze szkołą podstawową "dużej" sali gimnastycznej i zastępczej "małej" umiejscowionej w zaadoptowanym pomieszczeniu piwnicznym. Jesienią 2008r. oddane zostało do użytku nowe boisko szkolne. W roku 2011 zakończono rozbudowę szkoły - w nowym skrzydle mieści się stołówka, świetlica oraz kilka sal lekcyjnych.

Do Publicznego Gimnazjum w Krasnosielcu uczęszczają uczniowie - absolwenci czterech szkół podstawowych:

·Szkoły Podstawowej w Krasnosielcu,

·Szkoły Podstawowej w Drążdżewie,

·Szkoły Podstawowej w Rakach,

·Szkoły Podstawowej w Amelinie.

Tworzą oni 9 oddziałów (w roku 2015/2016).

Liczba uczniów Publicznego Gimnazjum w Krasnosielcu - 179

Liczba uczniów  Publicznej Szkoły Podstawowej w Krasnosielcu - 240

Kadra Pedagogiczna Zespołu Szkół w Krasnosielcu liczy 45 nauczycieli.

 
SZTANDAR SZKOŁY PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 29 października 2010 00:00

 

Poczet Sztandarowy:

Małgorzata Amrozy, Dominik Daliga, Magdalena Płuciennik

 

 

 

Poczet Sztandarowy:

Klaudia Ciuchta, Kacper Stryjewski, Patrycja Śladowska

 

Poczet Sztandarowy:

Magdalena Rekosz, Albert Wilkowski, Angelika Krupka

 


Poczet Sztandarowy:

Marta Tabaka, Krzysztof Dudek, Paulina Błaszkowska

 

 

 

 

Poczet Sztandarowy:

1. Sylwia Mierzejewska, Przemysław Tupacz, Izabela Grabowska

2. Agnieszka Bielawska, Mateusz Rogala, Karolina Pogorzelska

 

 

 

Poczet sztandarowy:

Aleksandra Kuciej, Michał Mackiewicz, Aleksandra Budna
 
NADANIE SZKOLE IMIENIA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 29 października 2010 00:0025-lecie pontyfikatu papieża-Polaka postanowiliśmy uczcić niezwykle uroczyście, łącząc ze świętem nadania szkole imienia Jana Pawła II. Gimnazjaliści dokonali wyboru patrona w 2002r. podczas ogólnoszkolnej debaty. Spośród wyłonionych przez poszczególne klasy kandydatów największą ilość głosów uzyskał Jan Paweł II. Wtedy rozpoczęto przygotowania do uroczystości nadania imienia. Datę wyznaczono na 17.09.2003r. Zakupiono sztandar szkoły i wykonano pamiątkową tablicę.

 


"Ojczyzna"

Ojczyzna-kiedy myślę-wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,

mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica,

która ze mnie przebiega ku innym,

aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas:

z niej się wyłaniam... gdy myślę Ojczyzna-by zamknąć ją w sobie jak skarb.

Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia.

/Karol Wojtyła/

 

Tak przebiegały wybory patrona.

Każda klasa wybierała znaną osobę, która jej zdaniem powinna zostać patronem naszej szkoły. Przed głosowaniem reprezentanci poszczególnych klas uzasadniali, dlaczego wybrali tę osobę i nakłaniali do wybrania właśnie tej postaci. Kandydatami na patrona były postacie historyczne, święte i współczesne. W pierwszej turze, żadna osoba nie otrzymała więcej niż 50% głosów więc do drugiej tury przeszło tylko dwóch kandydatów: Jan Kołakowski i Jan Paweł II. Minimalną przewagą głosów wygrał papież-Polak Jan Paweł II. Natychmiast rozpoczęto  przygotowania do uroczystości.

 

Program uroczystości prezentował się w następującej kolejności:

1. Przyjazd uczniów do szkoły - godz. 8.00;

2. Uroczysta Msza Święta - godz. 10.00;

3. Część oficjalna uroczystości;

a) odczytanie uchwały Rady Gminy Krasnosielc (wójt gminy);

b) przekazanie sztandaru przez przewodniczącego Rady Gminy

Krasnosielc dyrektorowi gimnazjum : przedstawicielom uczniów;

c) poświęcenie sztandaru przez Biskupa Pomocniczego Diecezji  Łomżyńskiej  Tadeusza Józefa Zawistowskiego;

d) ślubowanie delegacji klasowych;

e)  wystąpienie dyrektora szkoły i  zaproszonych gości;

f)  odczytanie uzasadnienia wyboru Jana Pawła II patronem gimnazjum;

4. Część artystyczna w wykonaniu uczniów gimnazjum;

5. Odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej;

6. Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami i zaproszonymi gośćmi.

 

 

Scenariusz uroczystości:

'' Iść przed siebie to znaczy mieć świadomość celu '' - scenariusz uroczystości nadania Publicznemu Gimnazjum w Krasnosielcu imienia Jana Pawła II ( część artystyczna )


Dekoracje stanowią: portret papieża umieszczony na tle gór, flaga narodowa

oraz papieska, hasło na białej tablicy (słowa papieża " Iść przed

siebie to znaczy mieć świadomość celu "), kwiaty; dominujące

kolory: żółty, czerwony, biały.

Wykonawcy ubrani są w białe koszule ( bluzki ) i czarne lub granatowe spodnie

( spódnice ). Pod szyją mają zawiązane żółte muszniki. Chór stoi

z boku, recytujący na środku ( ustawienie symetryczne, podczas

wykonywania utworów poruszają się po scenie ).

Prowadzący i prowadząca wychodzą w stosownym momencie.

Z boku znajduje się sprzęt muzyczny.

Muzyka inscenizacji towarzyszy motyw muzyczny - spokojna, refleksyjna

melodia, wiersze recytowane są na tle dźwięków i muzyki, piosenki

wykonywane solo lub przez chór przy akompaniamencie muzycznym.


Uroczystość rozpoczyna się motywem muzycznym jest to ( melodia

przewodnia całej części artystycznej ), na którego tle rozbrzmiewają słowa

papieża:

" Człowiek bowiem każdy idzie przed siebie,

podąża ku przyszłości i narody idą przed siebie

i ludzkość cała. Iść przed siebie to znaczy

nie tylko ulegać wymogom czasu, pozostawiając

stale za sobą przeszłość, dzień wczorajszy, rok,

lata, stulecia. Iść przed siebie to znaczy

mieć świadomość celu ".

Recytator I (spaceruje po scenie, w tle słychać szum wody i śpiew ptaków ):

" Zatoka lasu zstępuje

w rytmie górskich potoków...

Jeśli musisz iść do góry, pod prąd.

Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,

wiesz, że ono musi tu gdzieś być -

Gdzie jesteś, źródło?... Gdzie jesteś, źródło?!


Cisza...

Strumieniu, leśny strumieniu,

odsłoń mi tajemnicę

swego początku!


(Cisza - dlaczego milczysz?

Jakże starannie ukryłeś tajemnicę twego początku.)

Pozwól mi wargi umoczyć

w źródlanej wodzie

odczuć świeżość,

ożywczą świeżość."


Prowadząca  (w tle motyw muzyczny):


Dziś, 17 października 2003r, kiedy nasza szkoła Publiczne Gimnazjum w Krasnosielcu otrzymuje imię Jana Pawła II obiecujemy, że postawa papieża - Polaka stanie się dla nas źródłem miłości, nadziei i wiary, z niej czerpać będziemy mądrość i wiedzę.

Prowadzący

Prowadzący: (w tle motyw muzyczny)

Ojcze Święty, Twoje życie jest ciągłą podróżą, a Ty sam nieustannym pielgrzymem! Naucz nas, jak kroczyć przez życie, aby dojść do celu.

Chór piosenkę

Recytator II (wędruje ku słuchaczom, mówi z towarzyszeniem muzyki)

" Żaden człowiek nie ma ścieżek gotowych.

Rodzimy się jak gąszcz,

który może zapłonąć podobnie jak krzak Mojżesza

lub może uschnąć.


Ścieżki trzeba przecierać wciąż, bo mogą zarosnąć na nowo,

przecierać je trzeba tak długo, aż staną się proste

prostotą i dojrzałością wszystkich chwil:

oto każda chwila się otwiera każdym czasem,

staje jakby cała ponad sobą,

znajdujesz w niej ziarno wieczności."


Piosenka "Tolerancja" w wykonaniu solistek.

Motyw muzyczny, na którego tle słychać słowa papieża:


" W moich myślach i modlitwach Polska i Polacy

zajmują miejsce szczególne. Pragnę być sługą

wszystkich, równocześnie jestem synem tej ziemi

i tego narodu. To jest mój naród, moja

ojczyzna ".

Prowadzący:

Wiemy, że rozstanie z polską ziemią nie było łatwe, a tęsknota często sprawiała ból. Jan Paweł II, choć od 25 lat zasiada na stolicy Apostolskiej, pamięta swe korzenie i uczy prawdziwej miłości do ojczyzny.

Recytator III (w tle chór wykonuje - mormorando - piosenkę "Polskie kwiaty")

"Ojczyzna - kiedy myślę - wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,

mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym,

aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas:

z niej się wyłaniam ... gdy myślę Ojczyzna - by zamknąć ją w sobie jak skarb.

Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia".

Recytator V (wychodzi na środek razem z Recytatorem VI)

"Nasza ziemia"

"Ziemia trudnej jedności".

Recytator VI "Ziemia ludzi szukających własnych dróg".

Recytator V "Ziemia długiego podziału pośród książąt jednego rodu"

Recytator VI "Ziemia poddana wolności każdemu względem

wszystkich"

Recytator V "Ziemia na koniec rozdarta przez ciąg prawie sześciu

pokoleń,

rozdarta na mapach świata! a jakżeż w losach swych

panów!"

Recytator V i Recytator VI: (razem)

"Ziemia poprzez rozdarcie zjednoczona w sercach

Polaków jak żadna".

Piosenka

Piosenka "Polskie kwiaty" w wykonaniu chóru.

Recytator VII

" Synu! wstępujesz teraz w trudną życia drogę,

Gdzie już nad tobą czuwać i strzec cię nie mogę,

Rzuciwszy dom, rodzinę, w obce idziesz kraje,

Gdzie ci nieznane serca, nieznane zwyczaje,

Teraz ci zorzy szczęścia jaśnieją szkarłaty

I nadzieja po drodze bujne sieje kwiaty,

Ale gdy wiek dojrzalszy uczucia przemieni,

Gdy ujrzysz się sam jeden na świata przestrzeni,

Gdy ujrzysz się sam jednego w tym obcym ci tłumie,

W którym nikt twoich myśli, serca nie zrozumie,

W ten czas choć myślą wracaj w ojczyste krainy

I przenieś się na łono kochanej rodziny.

Przypomnij dom, gzie lata spędziłeś dziecinne,

Przypomnij brata, zabawy niewinne,

Wspomnij na twego Ojca, co się cieszy w niebie

I co z górnych przybytków spogląda na ciebie.

I matka, która zniosła smutek rozłączenia,

Czyliż także nie zyska miłości wspomnienia?

Bądź zdrów, synu! ach trudna, trudna życia droga,

Błogosławię cię jeszcze - wezwij w pomoc Boga,

Idź - żegnam cię, mój synu - lecz pamiętaj na to,

Że twa cnota za trudy będzie mi zapłatą".

Motyw muzyczny, a na jego tle słowa papieża:

"Tutaj z wyjątkową mocą zdaję się przemawiać

błękit nieba, zieleń lasów i pól, srebro jezior i rzek.

Tutaj śpiew ptaków brzmi szczególnie znajomo,

po polsku".

Prowadząca: (w tle motyw muzyczny)

Ojciec Święty nade wszystko ukochał Boga,

ale potrafił Go dostrzec w dziele stworzenia:

w każdym człowieku i przyrodzie

Na wychodzą trzej recytatorzy, każdy z nich trzyma gałązkę z liśćmi; jeden z zielonymi, drugi z żółtymi, trzeci z czerwonymi w tle słychać odgłosy przyrody.

Recytator VIII

"Jakże odwdzięczę się morzu, że fale jego ciche

wychodzą, aby szukać moich codziennych zbłąkań?

Jakże odwdzięczę się słońcu, że zachód mnie nie odpycha,

że wieczór i poranek nie długo dzieli rozłąka?"

Recytator IX

"Uwielbiam cię, siano wonne, bo nie znajduje w tobie

dumy dojrzałych kłosów.

Uwielbiam cię, siano wonne, któreś tuliło w sobie

Dziecinę bosą."

Recytator X

"Jeżeli ten kosmos jest gałęzią ciężką od liści,

którą opływa światło słońca,

jeżeli spojrzenie jest tonią spokojna,

zaczerpniętą na otwartą dłoń -

Więc chociaż liście drżą i opadają,

w niedalekiej głębi odbite,

toń spokojna się ciągle wpatruje

w Ciebie - Ukryty."

Układ gimnastyczny z piłkami i wstążkami z towarzyszeniem muzyki

Układ gimnastyczny z piłkami i wstążkami z towarzyszeniem muzyki.

Recytator XI (trzyma w ręku czerwoną różę; w tle motyw muzyczny)

" Co to znaczy, że tyle dostrzegam, gdy nic nie widzę,

kiedy już za horyzont ostatni osunął się ptak,

kiedy fala w szkle go ukryła - opadłem jeszcze niżej,

zanurzając się razem z ptakiem w nurcie chłodnego szkła.


Im bardziej wzrok natężam, tym widzę mniej,

i woda schylona nad słońcem tym bliższe przynosi odbicie,

im dalszy od słońca oddziela ją cień,

im dalszy cień od słońca oddziela moje życie.


Więc w mroku jest tyle światła,

ile życia w otwartej róży,

ile Boga zstępującego

na brzegi duszy."

Piosenka "Pięknie żyć" w wykonaniu chóru

Prowadzący

Imię Jan Paweł II trwać będzie przez pokolenia

i na zawsze zwiąże się z losami tej szkoły.

Właśnie teraz jesteśmy świadkami historycznej chwili,

gdy zobowiązujemy się czcić imię patrona i naśladować

jego czyny: bezinteresowną pomoc, ofiarność, przebaczenie,

umiłowanie ojczyzny i drugiego człowieka.

Motyw muzyczny, na którego tle recytacja dwóch wierszy

Recytator XII

" Miłość mi wszystko wyjaśniła,

miłość wszystko rozwinęła -

dlatego uwielbiam tę Miłość,

gdziekolwiek by przebywała."

Recytator XIII (podchodzi i obejmuje ramię koleżanki)

" Pokochać człowieka by stać się samotnym

być przy najbliższym

by znaleźć się dalej

to nic

tak trzeba

bo taka jest droga

właśnie to szczęście

otworzą się oczy

miłości ludzkiej stacyjka uboga

kochać człowieka by zdążyć do Boga."

Piosenka " Dobry znak " w wykonaniu chóru.

Część artystyczną kończą słowa papieża skierowane do młodzieży:

" Moi drodzy, wy jesteście młodzi. Wy nie możecie

inaczej myśleć, inaczej czuć, tylko właśnie tak.

Was czeka droga, was czeka droga. Wy jesteście

przyszłością świata, Wy jesteście nadzieją pokoleń, które

przechodzi. Was czeka droga ..."

W programie wykorzystano

W programie wykorzystano:

- fragm. wierszy Jana Pawła II pochodzące z tomów: "Pieśń o Bogu Ukrytym"

(" Miłość", " Co to znaczy...", " Jeżeli ten kosmos...", " Jakże odwdzięczę się morzu..."), " Myśląc Ojczyzna" (" Ziemia...", " Kiedy myślę Ojczyzna..."),

" Tryptyk Rzymski" (" Źródło")

- utwór Juliusza Słowackiego " Matka do syna"

- utwór ks. Jana Twardowskiego "Miłość"

- fragm. przemówień papieża

- piosenki " Tolerancja", " Dobry znak", " Pięknie żyć", " Żyj, po polsku..."

- fragm. melodii z płyty " Traummelodien" w wyk. Richarda Claydermanna

i James'a Last'a

Scenariusz:

Wiesława Mydło

Recytacja i przemówienia

przygotowane pod kierunkiem

Wiesławy Mydło

Scenografia i oprawienie muzyczne:

Nina Grabowska

Układ gimnastyczny:

Agnieszka Gałązka

 Nowości

Popularne

Czy wiesz, że ..

Statua Wolności to symbol wolności i niepodległości Nowego Jorku i Stanów Zjednoczonych?

Jest to dar narodu francuskiego upamiętniający przymierze obu narodów w czasie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. W 1924 uznany za narodowy pomnik USA, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1984r.

Fort Boyard nie odniósł sukcesu jaki mu postawiano?

Pomysł budowy fortu był już rozważany w roku 1666, lecz Sebastian Vauban odradził go Ludwikowi XIV mówiąc: Panie, byłoby łatwiej złapać księżyc zębami, niż podjąć taki wysiłek w takim miejscu....’’

najkrótsza wojna na świecie trwała 38 minut?

Wojna angielsko-zanzibarska była najkrótszym konfliktem zbrojnym w historii ludzkości. Stoczona w dniu 27 sierpnia 1896 roku trwała zaledwie 38 minut....

Piramida Cheopsa ma wiele ciekawostek?

Piramida Cheopsa, Wielka Piramida- postawiona została na sztucznie wyrównanym terenie, piramida zorientowana jest zgodnie z kierunkami świata. Boki jej są zwrócone dokładnie na północ, południe, wschód i zachód....Czy wiesz, że ...   - liczbę „π” inaczej nazywamy ludolfiną? - cyfra 0 została wymyślona już w średniowieczu przez Majów? - nikt nie zdobył Nagrody Nobla w dziedzinie matematyki? - tak zwaną „trójkę pitagorejską”, znali już starożytni Babilończycy  tysiąc lat przed Pitagorasem?


Czy wiesz, że ...

jadąc rowerem cofasz się w czasie?

Już dawno odkryto, że miony- bardzo lekkie cząsteczki elementarne, rozpędzone do dużych prędkości trwają dłużej niż te pozostawione ''w bezruchu''. Potwierdzono to także zegarami atomowymi umieszczonymi w ponaddźwiękowych samolotach. Czas w samolocie po powrocie był krótszy niż ten co upłynął na Ziemi. Jadąc na rowerze cofasz się w czasie o: 0,0000000000000000000000000000000001s. Tak więc będziesz młodszy od kolegów, jeżdżąc na rowerze. Czyli gdyby np. jedno z bliźniąt zostawić na Ziemi a drugiego wysłać w kosmos i poruszałby się z prędkością bliską prędkości światła (300 km/s), to po 25 latach po powrocie na Ziemi ten pierwszy byłby stary a temu w kosmosie upłynęłoby zaledwie parę minut.


Czy wiesz, że...

przed Gagarinem Rosjanie wystrzelili w kosmos manekina?

Miesiąc przed lotem Gagarina w kosmos Rosjanie dokonali pewnej zabawnej mistyfikacji z udziałem manekina, która stała się źródłem legendy o tajemniczym kosmonaucie wysłanym w kosmos przed Gagarinem.


Czy wiesz, że ..

Indonezja jest państwem wyspiarskim położonym na 17 508 wyspach?

Około 6 tys. z nich jest niezamieszkanych. Należą one do Archipelagu Malajskiego. Wyspy Indonezji rozciągają się na długości ponad 5 tys. km wzdłuż równika i na długości 1750 km z południa na północ....

Watykan nie jest najmniejszym państwem na świecie?

Sealandia jest najmniejszym państwem na świecie o wymiarach 40x140 m...


Polska najdłuższą granicę państwową ma z Czechami?

Granica Polski z Czechami wynosi 796 kilometrów. Razem granice Polski wynoszą 3511 kilometrów...


Wielki Mur Chiński ma długość 2400 km?

Całość, wraz z bocznymi odgałęzieniami, liczy co najmniej 6000 km...

Pomnik Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro zaprojektował francuski rzeźbiarz polskiego pochodzenia Paul Landowski?

Pomnik ten miał upamiętniać 100 rocznicę niepodległości Brazylii...Czy wiesz, że ...

malarz Hans Holbein oszukał króla Henryka VIII?

Powszechnie wiadomo, że nadworni portreciści przedstawiali urodę swoich modeli w zależności od tego, jak wysokie honorarium wypłacał im zleceniodawca. Nie inaczej zapewne musiało być w przypadku Hansa Holbeina, którego słynny portret księżniczki Anny z Kleve sprawił, że rozczarowany widokiem oryginału Henryk VIII z miejsca pozbawił swojego pierwszego ministra, Thomasa Cromwella,  urzędu, a nieco później – głowy.


Czy wiesz, że ..


Czy wiesz, że największa w historii ucieczka z więzienia wydarzyła się koło Żagania? Największa ucieczka z więzienia miała miejsce w 1944r. na terenie dzisiejszego województwa lubuskiego, niedaleko miejscowości Żagań. Z niemieckiego więzienia dla żołnierzy alianckich, Stalag Luft III, 76 więźniów wydostało się wydrążonym 9 m pod ziemią tunelem. Na podstawie tej historii w 1963 r. powstał film "The Great Escape".

Czy wiesz, że Islandia to kraj o najmniejszej gęstości zaludnienia na świecie?

Islandia jest krajem o najmniejszej gęstości zaludnienia na świecie. Na 1 km2 przypadają tu zaledwie 3 osoby.


  Czy wiesz, że koło wynaleźli Sumerowie?

Koło zostało wynalezione w Sumerze, państwie Mezopotamii, ok. 3200 r. p.n.e. Mimo, że wynalazek szybko rozprzestrzenił się na świecie, ludziom jeszcze długo zajęło dojście do tego, że przy pomocy kół mogą się przemieszczać.


Czy wiesz, że najstarszy bumerang na świecie znaleziono w Polsce?

Najstarszy bumerang na świecie odkryto w Polsce w Jaskini Obłazowej w Karpatach. Jego wiek szacuje się na ponad 30 tysięcy lat.

Czy wiesz, że najbardziej pochyłym budynkiem na świecie jest Capital Gate w Abu Dhabi?

Najbardziej pochyłym budynkiem na świecie jest wieżowiec Capital Gate w Abu Dhabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Jest odchylony od pionu o 18 stopni, więc ponad cztery razy więcej od słynnej Krzywej Wieży w Pizie.


Czy wiesz, że ..

Czy wiesz dlaczego kolor czerwony używany jest jako sygnał ostrzegawczy?


Kolor czerwony nie przypadkowo znalazł zastosowanie jako sygnał ostrzegawczy w różnych dziedzinach życia. Czerwone światło, w odróżnieniu np. od zielonego czy niebieskiego, ma najdłuższą długość fali. Zakres światła czerwonego ma długość fali od ok. 630 do ok. 780 nm, a zielonego - około 550 nm, żółtego - 565 do 590 nm, niebieskiego - ok. 420 do ok. 490.


Czy wiesz z jaką prędkością kursuje najszybsza winda?

Najszybciej jeżdżące windy znajdują się w drapaczu chmur Taipei 101 i na górne piętra wznoszą się z prędkością 60 km/h.


 

Czy wiesz, że Robert Pershing Wadlow to najwyższy człowiek świata w histori?

Robert Pershing Wadlow przyszedł na świat 22 lutego 1918r. w Alton, stan Illinois w USA. Był najwyższym znanym człowiekiem na świecie. Podczas narodzin ważył niespełna cztery kilogramy. W wieku sześciu miesięcy osiągnął wagę trzynastu i pół kilograma, zaś po roku – trzydziestu kilogramów…

W piątym roku życia mierzył metr pięćdziesiąt pięć centymetrów wzrostu, w trzeciej klasie szkoły podstawowej przerósł nauczyciela. Gdy miał 13 lat mierzył już 224 cm. Już w wieku 18 lat urósł do 254 cm. W wieku 22 lat, przed śmiercią, osiągnął wzrost 272 cm i wagę 222 kg.

 


Czy wiesz, która roślina rośnie najszybciej?

Najszybciej rosnącą rośliną jest bambus. Niektóre jego gatunki rosną z prędkością nawet jednego metra na dzień. To prawie 1mm na minutę, czyli blisko 2,5 cm na godzinę. Oczywiście wzrost bambusa da się zaobserwować. Za rekordzistę uznany jest tropikalny gatunek bambusa, który w przeciągu 3 miesięcy osiągnął wysokość 30 m!


Czy wiesz, że ..

Internet to ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci? Początki Internetu sięgają końca lat 60. XX wieku, gdy amerykańska organizacja badawcza RAND Corporation prowadziła badania nad możliwościami dowodzenia w warunkach wojny nuklearnej. Na podstawie uzyskanych raportów podjęto prace nad skonstruowaniem sieci komputerowej mogącej funkcjonować mimo jej częściowego zniszczenia.

  Dokładnie 500  sekund potrzebuje światło aby dotrzeć od Słońca do naszej planety - z prędkością niemal 300 000 kilometrów na sekundę.    

Już starożytni Rzymianie znali mocno przyprawione, dość gęste sosy, które jednak z ketchupem nie miały wiele wspólnego. "Przodek" tej popularnej dziś na całym świecie przyprawy pochodzi prawdopodobnie z Chin, a przywędrował do Europy jako "ketchup" z Archipelagu Malajskiego.
Coca Cola została wynaleziona w maju 1886 roku przez doktora Johna Pembertona, farmaceutę z Atlanty. Nazwa została podpowiedziana przez jego księgowego Franka Robinsona, on też narysował logo, które stało się sławne i trwa do dziś. Pod koniec lat 90 XIX wieku stała się jednym z najpopularniejszych napojów w Ameryce. Dzisiaj Coca Cola sprzedaje dziennie miliard butelek na całym świecie.

Czy wiesz, że ..

Film z 2009 roku (Awatar) to najbardziej dochodowy film na świecie. Za wszystkie bilety sprzedane na świecie film zarobił... 2 782 263 561$ to około 8 346 790 683zł. Drugi z kolei jest film z 1997 roku pt. Titanic, który zarobił 1 843 201 268$. Warto też dodać, że oba te filmy zostały nakręcone w studiach 20th Century Fox.

Największy pojedynczy kwiat świata posiada Raflezja Arnolda, która rośnie w tropikalnych puszczach podzwrotnikowych Azji Południowo-Wschodniej. Osiąga ona średnicę do 91 cm i waży nawet 11 kg. Wydziela cuchnący odór, który pozwala zwabić jej zapylające ją muchówki.


  Największą kwitnącą rośliną świata jest glicynia chińska. Rośnie ona w Sierra Madre, w Kalifornii. Została zasadzona w roku 1892 i ma teraz gałęzie o długości 152 m. Waży blisko 230 ton.

 


Najwięcej jaj w całym królestwie zwierząt składa małż o nazwie przydacznia wielka. Osiąga ona długość 1,5 m i waży nawet 300 kg. Składa rocznie ok 40 mld jaj i to przez blisko 40 lat.
Zdecydowanie największym pająkiem jest ptasznik goliat, który wraz z odnóżami mierzy 30 cm i mieści się tym samym na dużym talerzu. Jego mocno owłosione ciało ma 14 cm. Ciekawym faktem jest to, że pająk ten w sytuacji zagrożenia strzepuje porastające jego grzbiet parzące włoski, a następnie wyrzuca je w stronę przeciwnika

Czy wiesz, że ..

Diament jest węglem więc jego chemiczna formuła to C. Największym diamentem na świecie był Cullinan, odnaleziony w Afryce w 1995 roku. Ważył 3,106.75 karatów przed obróbką.
Diament jest najtwardszą naturalną substancją na ziemi, z łatwością tnie szkło.


Xerox NoteTaker, uchodzący za jeden z najstarszych, jeśli nie najstarszy komputer przenośny, stworzony przez Alana Kay, Adele Goldberg, Douglasa Fairbairn i Larrego Teslera w kwietniu 1976 roku. Mieścił w sobie procesor o mocy obliczeniowej 1 Mhz i powalającą ilość pamięci – 128 kb. Ponadto zawierał monochromatyczny monitor, stacje dysków oraz klawiaturę. Nigdy nie trafił do seryjnej produkcji. Stworzono ich niewiele gdyż koszt budowy jednej sztuki wynosił 50000$.


Przenośne Playstation (PSP) jest lekkim urządzeniem posiadającym wbudowany ekran, przyciski służące do gry i głośniki. Jest pierwszą konsolą do gier, możliwą do trzymania w ręku. 

Ogień jest gwałtownym utlenianiem danego materiału w chemicznym procesie spalania wytwarzającym ciepło. Ludzie prehistoryczni pocierając kamienie o siebie odkryli jak wytwarzać ogień, który służył im jako źródło światła i ciepła


Trójkąt o bokach 3, 4, 5 to jedyny trójkąt prostokątny, którego długości boków są kolejnymi liczbami naturalnymi. Nazywa się go trójkątem egipskim, ponieważ był używany przez Egipcjan do wyznaczania kąta prostego w terenie.


Czy wiesz, że ..

Najstarsze ślady działalności człowieka odkryte zostały w rejonie wyspy Wolin.

Datę ich pochodzenia szacuje się sprzed ok. 11 tysięcy lat. Badacze datują pochodzenie odkrycia na schyłkowy paleolit.

Istnieją buty o wmontowanym w odbiornikiem GPS .

Ma to pomagać w odnalezieniu osób chorujących na Alzhaimera.


 

Historia Internetu zaczyna się 29 września 1969 roku, kiedy to w Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles a wkrótce potem w trzech następnych uniwersytetach zainstalowano go w ramach eksperymentu finansowanego przez ARPA.

Eksperyment miał zbadać możliwość zbudowania sieci komputerowej bez wyróżnionego punktu centralnego, która mogłaby funkcjonować nawet pomimo uszkodzenia pewnej jej części.

 

W naszej galaktyce krążą planety zbudowane w połowie z diamentu.

Niektóre planety krążące wokół gwiazd mogą składać się nawet w 50 proc. z diamentu!


Czy wiesz, że ..

Samsung Electro-Mechanics opracował baterię do komórek zasilaną wodą.

Gdy włącza się komórkę, metal i woda w telefonie wchodzą w reakcję, powstaje wodór. Gaz przepływa do ogniwa, gdzie wchodzi w reakcję z tlenem. Nowość w tym taka, że inne wodorowe ogniwa do produkcji potrzebują metanolu, a urządzenie Samsunga jedynie wody.


Pierwszy na świecie e-mail został wysłany w 1971r. przez twórcę tej formy komunikacji Raya Tomlinsona, zawierał ciąg znaków: "QWERTYUIOP".


Świeci i nie pobiera prądu. Ani nie czerpie energii z żadnej baterii.

Lampa daje światło, ponieważ niejaki Alfredo Moser wpadł na pomysł, by wykorzystać prześwietlone promieniami słonecznymi najzwyklejsze butelki wypełnione wodą i sodą.


Wózek inwalidzki, który można poprowadzić za pomocą myśli, telefon komórkowy dobierający piosenkę odpowiednią do naszego nastroju

- takie możliwości zapewni aplikacja Neuron. Osobom z bezwładnością ruchową aplikacja umożliwi sterowanie - za pomocą myśli - wózkiem inwalidzkim lub swobodne obsługiwanie komputera. NeurOn pozwoli np. zmieniać utwory bez używania rąk, wystarczy pomyśleć o zmianie piosenki na następną.


Czy wiesz, że ...
Na świecie jest 14 szczytów o wysokości przekraczającej 8000 m n.p.m. Tworzą one tzw. koronę Himalajów.
Najzimniejszym miejscem na ziemi jest Antarktyda. Tam na stacji Wostok  zmierzono  rekordowo niską temperaturę -88°C.
Finlandia posiada ponad 60 000 jezior.

Najmniejszym państwem świata jest Watykan, ma powierzchnię 0,44 km².
Nazwa "Wyspy Kanaryjskie" nie pochodzi od ptaków, lecz od łacińskiego "canis" (pies). W istocie kiedyś wyspę masowo zamieszkiwały psy.
Stolicą Węgier jest Budapeszt. Do końca XIX w. był jednak podzielony na Budę i Pest położone na dwóch brzegach Dunaju.
Najsuchszym rejonem świata jest pustynia Atacama. Od wielu lat nie spadła tam kropla deszczu.

Czy wiesz, że ..

Jednym z telewizorów o największej przekątnej  jest „Live Screen" firmy Panasonic i ma przekątną 150 cali  


Wielki Budda z Leshan – posąg Buddy w pobliżu miasta Leshan w chińskiej prowincji Syczuan. Mierzy 71 metrów wysokości, co czyni go największym posągiem Buddy na świecie. W 1996 roku został wraz z pobliską górą Emei wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.


Danyang-Kunshan Grand Bridge to most w Chinach, będący częścią szybkiej linii kolejowej Pekin-Szanghaj (Beijing–Shanghai) i jest to najdłuższy most na świecie. Jego długość wynosi 164,8 km a szerokość 80 m.Budowa mostu zakończyła się w 2010 roku po 4 latach pracy a otwarcie nastąpiło w czerwcu 2011 roku. Przy budowie mostu brało udział 10 000 pracowników a koszt budowy wyniósł 8,5 miliarda $.


Na targach książki, poza najnowszymi publikacjami pojawiają się również dzieła nietypowe. Na tych rozpoczynających się w niemieckim Lipsku zaprezentowana zostanie najmniejszą książkę świata.

Autorem mini-woluminu jest niemiecki malarz Josua Reichert. Książka liczy 32 strony i ma wymiary 2,4 na 2,9 milimetra - jest o wiele mniejsza niż moneta jednego eurocenta.


Czy wiesz, że ...

Hasła nie powinny stanowić nazwiska, imiona, łatwe do zgadnięcia pseudonimy, nazwy ulubionych przedmiotów itp.

Każdy kto będzie próbował uzyskać dostęp do danych, przede wszystkim zacznie od odgadywania hasła - podając oczywiście ciągi znaków, które najbardziej będą mu się kojarzyły z tobą. Hasło powinno zawierać małe i duże litery oraz cyfrę lub liczbę. Można dodać dla wzmocnienia hasła znak specjalny #. Aby łatwo zapamiętać takie hasło, mogą to być na przykład pierwsze litery wyrazów wiersza, przysłowia czy piosenki: "BpnmK" to skrót od przysłowia "Bez pracy nie ma Kołaczy". Zatem trudnym do złamania hasłem może być "#BpnmK25".


Czy wiesz, że ..

Zapora Hoovera wytwarza 4 miliardy kilowatogodzin rocznie, co by wystarczyło na zaopatrzenie w prąd 1,3 miliona ludzi?

Na budowę zapory potrzeba było 2,5 mln m³ betonu, co wystarczyłoby na wybudowanie dwupasmowej drogi z Seattle do Miami, oraz potrzeba było 8,2 mln ton kamieni. Zapora ma w sobie tyle stali co Empire State Building....Harrier jest najzwrotniejszym samolotem jaki został do tej pory zbudowany?

Do pilotowania tej maszyny potrzeba specjalnych umiejętności. Jest to samolot rozpoznawczy i bliskiego wsparcia, posiadający zdolność krótkiego i pionowego startu i lądowania (V/STOL)....

Największy pomnik Chrystusa Zbawiciela na świecie został wybudowany w Świebodzinie?

Pomnik Chrystusa Króla ma 33 metry wysokości i jest znacznie większy od tego, który góruje na Rio de Janeiro w Brazylii. Jest wyższy o 3 metry, a rozpiętość ramion jest większa o metr. Budowę pomnika zakończono dokładnie o godzinie 1557 w sobotę 6 listopada w Świebodzinie.

Lotniskowce typu Nimitz są największymi okrętami wojennymi świata?

Pierwszy z nich, USS Nimitz nazwany tak na cześć admirała Chestera Nimitza, dający nazwę całej klasie, wszedł do służby w 1975. Od tego czasu zwodowano ogółem 10 okrętów tego typu. Ostatni oddano do służby 10 stycznia 2009 roku i nosi imię USS George H. W. Bush....

Bugatti 16.4 Veyron to najszybszy i najdroższy samochód produkowany seryjnie na świecie?

Cena to tylko 1 milion EURO. Zmierzona prędkość maksymalna 407,8 km/h. Do 100 km/h rozpędza się w 2,5 sekundy. Trafił do produkcji we wrześniu 2005. Produkowany jest przez koncern Volkswagen AG. Sprzedawany pod marką Bugatti (Volkswagen jest obecnie właścicielem Bugatti)...Czy wiesz, że ... Hiroszima została zniszczona w 75% przez bombę atomową?

Hiroszima to miasto, które zostało w 75% zniszczone wskutek wybuchu pierwszej bomby atomowej zrzuconej przez Amerykanów 6 sierpnia 1945 roku. Liczba ofiar osiągnęła 300 tys. osób, w tym około 80 tys. zginęło podczas wybuchu.


Czy wiesz, że ...

Komputer zapisuje wszelkie informacje w systemie binarnym, czyli w postaci ciągu zer i jedynek.

W codziennym życiu natomiast używamy systemu dziesiętnego, bardzo podobnego. W systemie binarnym liczby można przedstawić w postaci sumy potęg o podstawie 2, natomiast w systemie dziesiętnym - o podstawie 10.website hosting main area bottom

Strona optymalizowana dla Google Chrome, Mozilla Firefox, IE 7/IE 8 1280x1024x32.

Wykorzystywanie treści strony oraz materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody administratora strony ZABRONIONE!

©2010-2017 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krasnosielcu, ul. Ogrodowa 2a, 06-212 Krasnosielc, tel. 29717-50-88, by mgr Mariusz Bobiński.

Stworzone dzięki Joomla!